Enter your keyword

Kurikulum dan Silabus Program Studi Sarjana Fisika

Mata kuliah Program Studi Sarjana Fisika berdasarkan kurikulum 2019 :

Semester 1

NoKodeNama Mata KuliahSKS
1MA1101 [AnythingPopup id="4"]4
2FI1101[AnythingPopup id="2"]4 (1)
3KI1101[AnythingPopup id="5"]3 (1)
4KU1101[AnythingPopup id="6"]2
5KU1160[AnythingPopup id="7"]2
6KU1102[AnythingPopup id="8"]3
TOTAL18

Semester 2

NoKodeNama Mata KuliahSKS
1MA1201[AnythingPopup id="9"]4
2FI1201[AnythingPopup id="3"]4 (1)
3KI1201[AnythingPopup id="10"]3 (1)
4KU1001[AnythingPopup id="11"]2
5KU1202[AnythingPopup id="12"]3
6KU1204[AnythingPopup id="13"]2
TOTAL18

Semester 3

NoKodeNama Mata KuliahSKS
1FI2101[AnythingPopup id="13"]4
2FI2102[AnythingPopup id="16"]4
3FI2103[AnythingPopup id="17"]4
4FI2104[AnythingPopup id="18"]2
5FI206X[AnythingPopup id="15"]2
6Mata Kuliah Pilihan2
TOTAL18

Semester 4

NoKodeNama Mata KuliahSKS
1FI2201[AnythingPopup id="19"]4
2FI2202[AnythingPopup id="20"]4
3FI2203[AnythingPopup id="21"]4
4KU2071[AnythingPopup id="22"]2
5FI2204[AnythingPopup id="23"]2
6FI2205[AnythingPopup id="24"]2
TOTAL18

Semester 5

NoKodeNama Mata KuliahSKS
1FI3101[AnythingPopup id="25"]4
2FI3102[AnythingPopup id="28"]4
3FI3103[AnythingPopup id="27"]4
4FI3104[AnythingPopup id="30"]2
5XXXLING[AnythingPopup id="29"]2
6Mata Kuliah Pilihan3
TOTAL18

Semester 6

NoKodeNama Mata KuliahSKS
1FI3201[AnythingPopup id="31"]3
2FI3202[AnythingPopup id="32"]3
3FI3203[AnythingPopup id="33"]3
4XXMANJ[AnythingPopup id="34"]2
5FI3204[AnythingPopup id="35"]2
6Mata Kuliah Pilihan5
TOTAL18

Semester 7

NoKodeNama Mata KuliahSKS
1FI4001[AnythingPopup id="36"]3
2FI4002[AnythingPopup id="37"]3
3FI4003[AnythingPopup id="38"]2
4FI4091[AnythingPopup id="39"]3
5Mata Kuliah Pilihan7
TOTAL18

Semester 8

NoKodeNama Mata KuliahSKS
1FI4004Nuclear and Particle Physics3
2FI4005Scientific Communication3
3FI4092Final Project II3
4Mata Kuliah Pilihan9
TOTAL18

Mata Kuliah Pilihan

NoKodeNama Mata KuliahSKSRekomendasi Semester Pengambilan
1FI2161[AnythingPopup id="43"]33
2FI2211[AnythingPopup id="44"]24
3FI2221[AnythingPopup id="45"]24
4FI2251[AnythingPopup id="46"]24
5FI2261[AnythingPopup id="47"]34
6FI2271[AnythingPopup id="48"]34
7FI3111[AnythingPopup id="49"]25
8FI3121[AnythingPopup id="50"]25
9FI3131[AnythingPopup id="51"]25
10FI3141[AnythingPopup id="52"]25
11FI3151[AnythingPopup id="53"]25
12FI3171[AnythingPopup id="54"]25
13FI3091[AnythingPopup id="55"]2 (2)6
14FI3092[AnythingPopup id="56"]2 (2)6
15FI3211[AnythingPopup id="57"]26
16FI3212[AnythingPopup id="58"]26
17FI3221[AnythingPopup id="59"]26
18FI3231[AnythingPopup id="60"]36
19FI3241[AnythingPopup id="61"]36
20FI3242[AnythingPopup id="62"]26
21FI3251[AnythingPopup id="63"]26
22FI3252[AnythingPopup id="64"]26
23FI3261[AnythingPopup id="65"]26
24FI3271[AnythingPopup id="66"]26
25FI4011[AnythingPopup id="67"]37
26FI4051[AnythingPopup id="68"]37
27FI4121[AnythingPopup id="69"]37
28FI4131[AnythingPopup id="70"]37
29FI4141[AnythingPopup id="71"]27
30FI4161[AnythingPopup id="72"]27
31FI4171[AnythingPopup id="73"]27
32FI4041[AnythingPopup id="74"]28
33FI4221[AnythingPopup id="75"]28
34FI4231[AnythingPopup id="80"]38
35FI4261[AnythingPopup id="81"]28
36FI4271[AnythingPopup id="82"]28

Mata Kuliah Pilihan Luar Prodi Sarjana Fisika:
Daftar dan Silabus Mata Kuliah Pilihan Luar Prodi Sarjana Fisika dapat diakses pada tautan berikut: https://fi.itb.ac.id/daftar-mata-kuliah-luar-prodi/
Catatan: Daftar ini hanya memuat sebagian Mata Kuliah Pilihan Luar Prodi. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lain yang tidak/belum tertera di daftar ini.